Обсъдиха проекта за бюджет на община Добрич за 2022 година

Обсъдиха проекта за бюджет на община Добрич за 2022 година
Публично обсъждане на проекта за бюджет на Добрич за 2022 година се състоя днес в заседателната зала на общината. На събитието присъстваха представители на общинската администрация, общински съветници, председатели на читалища и граждани.

Проектът на Бюджет 2022 година и Програмата за капиталовите разходи бяха представени от зам.-кметовете Елка Димова и инж. Пенчо Керванов. 


„Проектобюджетът ни за 2022 година е балансиран, какъвто трябва да бъде. Основният фокус е образованието, инфраструктурата, социалните дейности, здравеопазването и културата. Политиките при разработването му целят устойчивост и стабилност на общинските финанси, конкретни резултати, в полза на местната общност, постигане на стабилна инвестиционна среда, повишаване на събираемостта на приходите и оптимално усвояване на европейските средства. Повтаряме тези цели всяка година, защото са много важни управленски цели за целия мандат и ние ги преследваме систематично и последователно всяка година” – заяви зам.-кметът Елка Димова. 


Рамката на проекта за бюджет за 2022 година е 103 290 000 лева, като миналата година той е възлизал на 84,8 милиона лева. Приходите за държавни дейности са 60,5 милиона, или 59% от общия размер на бюджета, а местните приходи са 42,7%. 


Инж. Пенчо Керванов представи Програмата за капиталови разходи. „Планираните средства възлизат на близо 21 милиона лева. В собствени бюджетни средства са средствата, които ще се реализират от второстепенни разпоредители на бюджетните средства – училища, дирекции, хуманитарни дейности, детски градини, библиотеката, РИМ – Добрич, Общинското предприятие „Комуналстрой”, устойчиви дейности и проекти, Центъра за защита на природата и животните, както и Обредния дом. Целевата субсидия е в размер на 835 000 лева. Капиталовата програма е базирана и направена на реалните възможности на бюджета, всички искаме много неща да се случат, но в крайна сметка имаме рамка. Мисля, че с тези капиталови разходи ще имаме пряк ефект върху облика на града” – заяви инж. Керванов.


По време обсъждането постъпиха предложения и въпроси от граждани. 


Един от въпросите беше свързан със състоянието на детските площадки в парка и дали е планирано да се подобри състоянието им. Пенчо Керванов отговори, че са планирани допълнителни средства в общинското предприятие „Устойчиви дейности и проекти”, с които да се поддържат детските площадки. Работим в тази насока и ще започнем поетапно да подменяме нужните съоръжения и дори да премахваме опасните и да закупим нови” – заяви инж. Керванов. 


Гражданите отправиха и въпроси свързани с уличната инфраструктура. Инж. Керванов отговори, че в бюджета има предвидени средства за текущ ремонт на улици, по които не са предвидени ремонтни дейности. 


Гражданинът Светослав Петков попита дали и тази година общината е заделила средства за кастрация на безстопанствените котки, като от общината отговориха, че са разчетени 3 000 лева. Според Петков тези средства са твърде малко, предвид нарастващите цени на консумативите, неговото предложение беше да се увеличат средствата за кастрационна програма на котките в града. 


Общинският съветник Гинка Василева предложи средствата за малки проекти да бъдат увеличени с 5 000 лева. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+