Днес е публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Добрич

Днес е публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Добрич
Кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на проекта на Бюджет и на проекта на Програма за капиталовите разходи за 2022 г.

Предстои приемането на бюджета на Община град Добрич за 2022 година. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на общината. Затова те трябва да се вземат с активното участие на всички граждани.  


Обсъждането ще се проведе на 30 март 2022 г. /сряда/ от 16.00 часа в сградата на Община град Добрич в Голямата заседателна зала – етаж 2.  


Община град Добрич очаква становища и предложения за проекта на Бюджет 2022 г. и на проекта на Програмата за капиталови разходи в деловодството на Община град Добрич, на електронен адрес priemna@dobrich.bg , както и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, в срок до 31 март 2022 г. 


За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+