Обсъдиха проекта за бюджет на община Добричка за 2022 година

Обсъдиха проекта за бюджет на община Добричка за 2022 година
Публично обсъждане на проекта на бюджет за 2022 година на Община Добричка се проведе днес с кметове, кметски наместници и общински съветници.


Новият бюджет беше представен от кмета Соня Георгиева. Общата стойност на предложения проект на бюджет е в размер на 33 534 289 лева, което е с над 6 милиона лева повече от предходната година. 


Стандартите за делегираните от държавата дейности се увеличават от 1 април. Трансферите, определени за община Добричка, са в размер на 20 972 242 лева. Увеличението, спрямо 2021 година, е 2 630 630 лева и включва увеличение на средствата за обща субсидия за делегираните от държавата дейности с 1 455 730 лева, обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване – с 431 300 лева и целевата субсидия за капиталови разходи - със 743 600 лева. 


Приходите за делегирани от държавата дейности са 14 671 242 лв., тези от местни дейности са 2 783 400 лева, 506 000 са за зимно поддържане и снегопочистване и целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 3 011 600 лева. Преходният остатък е в размер на 7 023 326 лева.


„В стремежа ни да осигурим нормален ритъм на работа, когато определяме и прогнозираме финансирането на приоритетните дейности, определено трябва да имаме предвид и факторите, които влияят на разходите в общинския бюджет, като увеличение цената на ел. енергията, горивата, поскъпването на строителните материали, както и инфлационните процеси в страната” – заяви кметът Соня Георгиева. 


Инвестиционната програма, представена в проекта, е най-мащабната в историята на община Добричка. В нея е предвидено асфалтиране и шосировки на улици и общински пътища, рехабилитация на водопровода Дебрене – Стожер, изграждане на две детски градини в селата Бранище и Стефан Караджа, ремонт на сгради – социална и културна инфраструктура, извършване на ремонтни дейности и оборудване на лекарски кабинети, придобиване на автомобил за ДСП и други. 


4 912 000 лева са предвидени по функция „Общи държавни служби”. Във функция „Отбрана и сигурност” са заложени 345 468 лева. Предвидените средства по функция „Образование” са 9 473 256 лева. 856 324 са предвидените средства по функция „Здравеопазване”. Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са заложени 3 149 884 лева, а в  „Жилищно строителство” са  3 316 300 лева.  844 555 лева са средствата по функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”. По функция „Икономически дейности и услуги” са предвидени  1 617 254 лв.На обсъждането постъпиха предложения и въпроси от общинските съветници и кметове и кметски наместници на селата от община Добричка.


Общинският съветник Донко Марев поиска да бъде направена разшифровка на преходния остатък. „Основно преходният остатък в по-голямата си част е от 1 300 000 лева, средствата, които Общината получи от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изграждане на водопровода на с. Стожер, 635 000 лева са за ковид мерките, 478 000 са от зимно поддържане, а останалите средства са остатък от текущите ремонти” – посочи в отговора си към Марев кметът на общината Соня Георгиева. 


Общинският съветник Йълдъз Юнус направи предложение да се заделят средства за заграждане на мюсюлманския гробищен парк в с. Подслон. „Трябва да се погрижим и за гробищните паркове, те са свързани с неприятни емоции, но все пак имат нужда от подобряване на състоянието. Всички заслужаваме достойнство както в живота, така и във вечния си покой. Надявам се, че предложението ми ще намери отражение в бюджета” – заяви тя. 


Кметът на с. Паскалево определи строителната програма като амбициозна с много заложено строителство. „Искам да попитам дали има опасност, тъй като нашите разчети са правени в края на миналата година – на едни цени, част от тази строителна програма да не бъде изпълнена и какво би последвало след това? В бюджета видях, че има нов трансфер към ВиК, искам да попитам през изминалата година дружеството изпълни ли си ангажиментите?” – попита той. „Искам да ви кажа, че това е третият бюджет, който предлагаме от началото на мандата. Първият го приехме, като се надявахме, че ще го изпълним в една нормална обстановка, обаче през март бяхме изправени пред една здравна криза в световен мащаб – пандемията от Ковид -19. Тогава имаше неизпълнени строителни проекти от 2019 година. Пред Общинска администрация остана едно предизвикателство да работят в извънредна обстановка. Въпреки това успяхме да изпълним бюджета за 2020 година така, както беше приет. През 2021 година, в която продължихме с пандемията, беше и доста натоварена с политически събития, с три избора за народно събрание, президент и балотаж. В тази необичайна обстановка пак успяхме да изпълним бюджета, но тогава беше положено едно начало на инфлационна криза в национален мащаб, която доведе до това обектите, които бяхме планували за 2021 година, след провеждане на обществени поръчки, да няма изпълнители и съответно няколко обекта ги прехвърлихме за изпълнение през тази година. Сега продължаваме с необичайната обстановка, предвид войната в Украйна. Инфлацията при строителните материали е много голяма, не можем от днес за утре да предвидим какъв  ще е ръстът на цените, което ще даде отражение върху изпълнението на строителната програма. Това е нещо, което не зависи от администрацията, разчетите ни са правени на цени от декември – януари, но и днес да ги направим утре няма да са актуални” – сподели Георгиева. Те отговори и на втория въпрос, свързан с ВиК мрежата в общината. „Миналата година в бюджета бяха заложени 93 600 лева за трансфер на ВиК, като близо 45 000 лева бяха предвидени за алтернативния водопровод, който те предлагаха – Дебрене – Стожер, този вариант отпадна. Тези пари не бяха преведени към дружеството. Към ВиК сме превели миналата година 24 000 лева, това е за подмяна на водопровода в с. Карапелит. Останалите обекти не бяха изпълнени и съответно не бяха платени” – категорична беше Георгиева. 


„В проектобюджета са заложени средства за закупуване на жилищен фургон за жители в крайна необходимост, както всички сме свидетели преди по-малко от два месеца имахме два такива нещастни случая на територията на община Добричка с изпепелени къщи при пожар. Има ли заделени средства за еднократна помощ за здравословни нужди?” – отправи въпрос общинския съветник Теодора Иванова. В отговор Соня Георгиева заяви: „В бюджета на общината има предвидени 10 000 лева за еднократни помощи, които се разпределят с разрешение на ОбС”. 


Кметът на с. Черна Иван Георгиев зададе въпрос, свързан с общинските пътища. „Има ли предвидени средства за ремонта на останалите общински пътища, които не са описани в проекта. Например пътя Добрич – с. Лясково, Одринци – община Вълчидол, Добрич – Победа – Методиево. Водени ли са някакви преговори за пътищата от републиканската пътна мрежа?” – каза той. „В инвестиционната програма са записани три пътни участъка за ремонт на асфалтова настилка – пътищата Бдинци – Метличина, Дебрене – разклона до населеното място, Стожер – Соколник. За останалите пътища са предвидени ремонт на асфалтова настилка от средствата за зимно поддържане, предвидили сме текущ ремонт на пътищата Дончево – Опанец – Драганово, Ломница – Овчарово, Плачидол – Бранище, Черна – Житница – Тянево, Черна – Крагулево, Миладиновци – Ловчанци, Козлодуйци – Смолница, Владимирово – Бдинци – Вратарите, Батово – Прилеп, Свобода – Добрево, Победа – Полк. Минково – Полк. Свещарово – Котленци – Попгригорово, Карапелит – Бенковски. Това са общинските пътища, които са предвидени за текущ ремонт. На всички ни прави впечатление, че републиканската пътна мрежа в нашата община в много лошо състояние. Водили сме много разговори за пътя Козлодуйци – Лясково – Житница, няколко подписки бяха събрани, преди години имаше и протести. Моята информация е, че има направен проект и има заделени средства. Той е с най-лошо качество, по никакъв начин не сме пренебрегнали пътищата, за които споменахте. Когато държавата преведе средства за подмяна на водопровода по пътя за Албена, ще се отделят средства за рехабилитация на участъците. Разговори е имало, надявам се наистина държавата да изпълни ангажиментите си” – каза в заключение кметът на община Добричка Соня Георгиева. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+