Община Добрич кани на публично обсъждане на проекта за Бюджет 2022

Община Добрич кани на публично обсъждане на проекта за Бюджет 2022
Кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на проекта на Бюджет и на проекта на Програма за капиталовите разходи за 2022 г.

Предстои приемането на бюджета на Община град Добрич за 2022 година. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на общината. Затова те трябва да се вземат с активното участие на всички граждани.  


Обсъждането ще се проведе на 30 март 2022 г. /сряда/ от 16.00 часа в сградата на Община град Добрич в Голямата заседателна зала – етаж 2.  


Община град Добрич очаква становища и предложения за проекта на Бюджет 2022 г. и на проекта на Програмата за капиталови разходи в деловодството на Община град Добрич, на електронен адрес priemna@dobrich.bg , както и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, в срок до 31 март 2022 г. 


За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+