Стопаните с дневник на пръсканията и торенето според нова наредба

Стопаните с дневник на пръсканията и торенето според нова наредба
Ще бъде създадена и специална платформа, която ще следи продажбите на ПРЗ и торове

Земеделските стопани и професионалните потребители на препарати за растителна защита (ПРЗ) ще трябва да водят записи за всяка употреба на ПРЗ, адюванти и биологични агенти в „Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене“ по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ и публикуван на интернет страницата на БАБХ, сочи проектът за Наредба за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита, която ще се обсъжда обществено до 14 април т.г. Дневникът ще трябва да се заверява от контролните органи, е предвидено още в наредбата. Предвижда се земеделските стопани да водят дневник за всеки отделен блок на земеделското стопанство. С нея се въвеждат правилата за работа с растителнозащитни препарати, като са точно упоменати отстоянията и начините на третиране с различни вещества. Така например, се въвежда забрана за работа с ПРЗ при температура на въздуха над 25 градуса на сянка, при силен вятър – над 5 м/сек, при липса на вятър, както и при температурна инверсия. Приготвянето на разтвора пък ще трябва да се прави поне на 100 м от края на населеното място, а опаковките от ПРЗ ще трябва да се събират по специален начин.


За целите на самоконтрола, земеделските стопани изследват поне една растителна проба за остатъци от пестициди през текущата година непосредствено преди прибиране на реколтата и предоставят лабораторните резултати от анализ на следващите участници от агрохранителната верига, предвижда още новата наредба.


За контрола и проследяването на проведените растителнозащитни мероприятия с ПРЗ и торене, както и за проследяване движението на ПРЗ и торове до краен потребител, ще се създаде уеб базирана платформа, администрирана и поддържана от БАБХ, която ще служи и за изготвяне на статистическа информация.


В наредбата се регламентира и дейността по пръскане на земеделски площи от фирми, както и начините и местата, на които ще може да се прави третиране на семена и как да бъдат етикетирани и транспортирани.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+