До 30 март кметове ще извършат инвентаризация в стопанските дворове за отглеждане на прасета в област Добрич

До 30 март кметове ще извършат инвентаризация в стопанските дворове за отглеждане на прасета в област Добрич
Предложени бяха и се гласуваха срокове за инвентаризация на стопанските дворове в изпълнение на препоръките на ЕК за овладяване разпространението на АЧС

Днес се проведе заседание на Областната епизоотична комисия, което беше открито от областния управител Галин Господинов. В работата на заседанието взе участие и заместник областният управител Тодор Чобанов.


Секретарят на Комисията и директор на Областната дирекция „Безопасност на храните“ д-р Стелияна Генчева подчерта, че целта на провеждането му е определяне на мерки на областно ниво в изпълнение на Националния план за борба и превенция срещу разпространението на Африканска чума по свинете /АЧС/, както и срокове за изпълнението им. Пред членовете на д-р Николова от ОДБХ Добрич сподели, че страната ни има издадени три препоръки от европейската мисия, реализирана в страната ни - да се регистрират личните стопанства /т.нар. задни дворове/, да се контролират животните, отглеждани в тях и да се извършва максимално възможен контрол за разпространение на заболяването в дивата природа. 


Съгласно разработения Национален план, инвентаризацията в частните стопанства /т. нар. задни дворове/ трябва да  трикратна в годината и единодушно се взе решение първата инвентаризация да се извърши от кметове и кметски наместници по места в срок до 30.03.2022 г. Към настоящия момент в ОДБХ Добрич има регистрирани 331 задни двора, но няма информация колко са отглежданите прасета в тях, каза д-р Николова и добави, че тази първа проверка цели именно актуализиране на броя животни. Втората инвентаризация бе решено да се извърши в периода 15.06.-15.07.2022 г., в която ще вземат участие и ветеринарните лекари в общините и третата ще бъде в периода 15.10.-15.11.2022 г. с участие на местните власти, ветеринарните лекари в общините и ОДБХ.


Другите мерки, които се приеха единодушно са - проверка на дворовете, в които през 2019 г. бяха ликвидирани животни и стопаните получиха обезщетения; извършване на всяко тримесечие на клинични проверки в задните дворове от лекарите, които имат сключени договори с конкретните стопани и оценка на риска. Целта на всички мерки е да могат българските стопани свободно да извършват търговия със своя животинска продукция в страни от ЕС и трети страни, поясниха специалистите от ОДБХ. Добрич. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+