С условна присъда приключи на първа инстанция дело, образувано срещу бивш управител на ВиК Добрич

С условна присъда приключи на първа инстанция дело, образувано срещу бивш управител на ВиК Добрич
Окръжният съд в Добрич призна за виновен подсъдим по обвинение за съзнателно сключена неизгодна сделка


Окръжният съд в Добрич призна подсъдимия П.К. за виновен в това, че на 7 август 2015г., в София, в качеството си на длъжностно лице - управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Добрич, съзнателно сключил неизгодна сделка - договор за отдаване на автомобили при условията на оперативен лизинг и поръчка към него за автомобил „VOLVO XC 60“, като от това произлязла значителна вреда за „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, в размер на 48 059.92 лева. Договорът бил сключен между дружество-лизингодател и Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Добрич, като лизингополучател. За ВиК договорът бил подписан от подсъдимия, който в този период бил управител на дружеството.


Обвинението твърди, че сделката била неизгодна за ВиК, тъй като за извършване на дейността на дружеството не е било необходимо то да разполага с такъв автомобил и защото към периода на сключването й дружеството е било в тежко финансово състояние.


Наложеното на П.К. наказание е лишаване от свобода за срок от 1 година, чието изпълнение е отложено с 3-годишен изпитателен срок.


Той е осъден да заплати на ВиК – Добрич сумата от 48 059.92лв., представляваща обезщетение за причинени с деянието имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 7 август 2015г. до окончателно изплащане на сумата, като съдът отхвърля гражданския иск за горницата над тази сума.


Съдът оправда подсъдимия по обвинението за произлязла значителна вреда над сумата от 48 059.92 лева.


Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Варна в 15-дневен срок. Мотивите към постановения съдебен акт ще бъдат изготвени в законоустановения срок.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+