Д-р Емилия Баева: Дали децата ще бъдат четвърта група в детска градина или училище, те ще учат по една и съща програма

Д-р Емилия Баева: Дали децата ще бъдат четвърта група в детска градина или училище, те ще учат по една и съща програма
Със заповед на кмета предучилищните групи, които се намират в сградите на училищата, ще бъдат закрити, а децата и учителите ще бъдат пренасочени в други детски заведения, като няма да е нужно те да кандидатстват отново. Това съобщи пред журналисти днес зам.-кметът по „Хуманитарни дейности” – д-р Емилия Баева.

Премахването на групите предизвика недоволството на десетки родители, които дори стартираха подписка. Д-р Баева представи какви са мотивите за предприемането на тази мярка.


Към момента групи за предучилищно образование има в 8 общински училища. Децата в тях са 152, като 86 ще постъпят в първи клас. 20 са четиригодишните деца, което по думите на д-р Баева е в разрез със Закона за предучилищното и училищното образование. Тези деца трябва да посещават само детска градина. 


„Децата до 3 години  - в яслена възраст, трябва да посещават яслите, защото там те са обгрижвани от медицински сестри и персоналът е повече – там има четири лица във всяка група. Децата от 3 до 6 са в предучилищна възраст и трябва да са в детските градини, защото смеем да твърдим, че през годините направихме доста иновации, доста усилия вложихме за подобряване условията на децата в детските градини. Дали децата ще бъдат целодневна форма на обучение или полудневна е пожелание на родителите. В детските градини децата се хранят три пъти на ден, във всяка група има отделен кът, т.е. няма смесване на децата. До 6-години децата са си деца, изисква се те да играят и да имат достатъчно пространство за игри. Имаме отделни помещения за занимание, имаме отделни помещения за физкултура и вътре, и вън. Имаме отделни спални помещения. В училище се обучават децата в училищна възраст. България се е присъединила към изискването на Европейския съюз обучението да бъде едносменно, според Закона за предучилищното и училищно образование обучението трябва да бъде целодневно за децата от 3 до 6 години. За да преминем към едносменно обучение, има издадена заповед на министъра на образованието. Училищата си направиха предложения, след това представителя на общината в мое лице, заедно с началника на РУО, се срещнахме с министъра, за да защитим този план. Ако в едно училище има група за предучилищна подготовка, е по-добре да бъде освободена и стаите да се използват за това, за което е предназначено училището. Ученици в детските градини няма как да постъпват” – категорична беше д-р Баева. 


Тя допълни, че децата в четвърта група, без значение дали се намират в детска градина, или в училище,  учат по една и съща програма. „Всяка от тези институции е строго организирана по отношение на услугите, които предлага и разполага с необходимите условия и квалифициран персонал” – коментира още зам.-кметът.  


Общината гарантира, че децата няма да кандидатстват отново, а ще бъдат пренасочени в друго детско заведение. „Проведохме срещи с директорите на учебните заведения с предучилищни групи, обяснихме им как стоят нещата, поискахме списъци с адресите и имената на децата и можем категорично да заявим, че те няма да кандидатстват отново, ще ги пренасочим към детската градина по района, в който те живеят. Преподавателите няма да останат без работа, те ще бъдат пренасочени в детски градини” – увери д-р Емилия Баева. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+