20 пожара са регистрирани през миналата година на територията на Североизточно държавно предприятие

20 пожара са регистрирани през миналата година на територията на Североизточно държавно предприятие
Ръководствата на СИДП и териториалните поделения благодарят на гражданите, които са подали към национален телефон 112 278 сигнала за пожари и посегателства в горите.

Те са обхванали 76 декара, като при една малка част /шест декара/ пожара е бил върхов. Огънят е обхванал 35 декара иглолистни гори и 26 декара широколистни. По-голямата част от пожарите са причинени от човешка небрежност и запалвания в горските територии или в близост до тях.


Най-много пожари за 2021г. са регистрирани в ДЛС-Балчик – 5 на брой. По един е имало на територията на ДГС-Смядово, ДГС-Нови пазар, ДЛС-Черни Лом, ДГС-Търговище, ДГС-Провадия, ДЛС-Шерба и два в горите на ДГС-Генерал Тошево.


Горските от предприятието разполагат с 11 специализирани автомобила за гасене на пожари и 130 защитни облекла. Всички противопожарни табла и депа са обновени през годината, а на ключови места са поставени 30 нови предупредителни табели. Над 1000 флаери, в които са описани основните причини за възникване на пожари и действията, които трябва да се предприемат за погасяването им, са раздадени в населените места на областите Шумен, Търговище, Варна и Добрич.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+