Как ще се осъществяват плащанията на местните данъци и такси от 29 декември до 4 ануари?

Как ще се осъществяват плащанията на местните данъци и такси от 29 декември до 4 ануари?
Община град Добрич информира гражданите, че поради годишно приключване за отчетната 2021г.Временно ще бъдат преустановени плащанията на задължения по ЗМДТ на касите на Easy Pay, Fast Pay, “Български пощи” ЕАД за периода от 29.12.2021г. до 04.01.2022г. включително.


 


Разплащанията ще се осъществяват на касата на Дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.30 часа /на 29.12.2021г. и 30.12.2021г./ или безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:


IBAN сметка     :              BG 06 SOMB 9130 84 10000644


“ Общинска банка ” АД – Добрич, банков код   -  SOMBBGSF


код за вид плащане – патентен данък                                          -  44 14 00


код за вид плащане – в  такса за притежаване на куче            -  44 80 13


код за вид плащане – данък върху недвижимите имоти           -  44 21 00


код за вид плащане – такса за битови отпадъци                                     -  44 24 00


код за вид плащане – данък върху превозните средства           -  44 23 00


код за вид плащане – данък при придобиване на имущество  -  44 25 00


код за вид плащане – туристически данък                                -  44 28 00


по електронен път – за регистрирани клиенти в ePay.bg


На 31.12.2021г. касата на Дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич на адрес: ул. “Независимост” № 7, етаж 3, стая 313 ще е с работно време  от 8.00 до 11.00 часа;


На 30.12.2021г. и 31.12.2021г. внедрените ПОС – терминални устройства в касата на Дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич на адрес: ул. “Независимост” № 7, етаж 3, стая 313 няма да работят. Разплащанията ще се осъществяват само чрез плащане в брой;


На 04.01.2022г. /вторник/, Дирекция „Местни данъци и такси“ няма да работи с граждани.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+