Общинският съвет на Добрич прие актуализация на Програмата за капиталови разходи на за 2021 година

Общинският съвет на Добрич прие актуализация на Програмата за капиталови разходи на за 2021 година
На редовното си заседание днес Общинският съвет град Добрич прие актуализация на Програмата за капиталови разходи на общината за 2021 г.

Предложената актуализация на програмата включва всички изменения настъпили при изпълнението на заложените обекти и възникналите допълнителни потребности от средства. 


В раздел „Собствени бюджетни средства” се извършват частични промени и преразпределение на годишните задачи по определени обекти от училища, детски градини и други второстепенни разпоредители на бюджетни средства. Сред новите обекти са реконструкция на вътрешно - разпределителна водопроводна мрежа на кв. Рилци - I етап“, изготвяне на инвестиционен проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки и редуциране на вредните емисии от сградата на Спортното училище „Г. С. Раковски“ и ЦПЛР – ученическо общежитие, изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на улица в кв. Рилци, изготвяне на инвестиционен проект за ново улично кръстовище при пресичането на ул. „Иван Вазов“ и ул. „Панайот Хитов". В програмата е включено още закупуване на контейнери и едносекционно гребло за ОП, катафалка за ОП „Обреден дом“, товарен автомобил за ‚Домашен социален патронаж“, специализиран автомобил за лица с увреждания за „КСУ – Палитра“, както и закупуване на автомобил за нуждите на „Социални грижи”. В рамките на днешното заседание зам.-кметът Пенчо Керванов добави към капиталовата програма автоматични системи за Езиковата гимназия, климатична техника за СУ „П. Р. Славейков” и интерактивни сензорни екрани за СУ „Свети Климент Охридски”, като тук средствата са от бюджетите на учебните заведения. Училището по изкуствата ще получи още акустично пиано и саксофон за 8 000 лева и компютърна техника, като средствата са от дарения. 


В раздел „Целева субсидия”е добавено частично финансиране на обект „Изготвяне на инвестиционен проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки и редуциране на вредните емисии от сградата на Спортно училище „Г. С. Раковски“ и ЦПЛР – ученическо общежитие, град Добрич“. 


В раздел „Проекти” са включени проекти по Програма Еразъм+, компютърна техника и фотоапарат за СУ „Любен Каравелов“ и сензорна пътека и компютърна техника за ОУ „Хан Аспарух“ по Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, както и компютърна техника за Спортното училище и ОУ „Стефан Караджа”.


В раздел „Дългосрочен дълг” са включени улиците, за които предстои възлагане на строителни дейности - ул. „Захари Стоянов”,  ул. „Ген. Колев“, ул. „Каменица”, ул. „Бойчо Огнянов“, както и  проектиране, упражняване на строителен и авторски надзор на улици. 


Програмата за капиталовите разходи за 2021 година, ще се отрази в разходната част на бюджета на Община град Добрич по функции, дейности и параграфи.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+