Община Каварна проведе публично обсъждане на актуализацията на бюджета на община Каварна за 2021 г.

Община Каварна проведе публично обсъждане на актуализацията на бюджета на община Каварна за 2021 г.
Проектът на актуализацията на бюджета ще бъде внесен в Общинския съвет за обсъждане и приемане.

Проектът на актуализацията на бюджета на общината за 2021 г. бе представен от Елена Балтаджиева - кмет на община Каварна, Митко Недев – зам.-кмет „Финанси и икономическо развитие“, Георги Балтаджиев - зам.-кмет „Европейски фондове и инвестиционна дейност“ и Станка Янева - началник отдел „Бюджет, финанси, счетоводство“,информират от пресцентъра на Община Каварна.


Причините и мотивите за изготвяне на проекта са актуализиране на финансовия план на организацията с цел постигане на съответствие и синхронизиране на взетите от Общински съвет решения с бюджета. Това са решенията за извършване на стопанска дейност по автогарово обслужване, осигуряване на временен краткосрочен целеви безлихвен заем на Народно читалище с. Българево и покриване на част от загубата на „КАВАРНА“ ЕООД.


Промeните заложени в капиталовата програма на общината целят осигуряване на съответствието между планираните и извършващите се дейности по изпълнението на реконструкция и рехабилитация на улици, изграждане на улична канализация и изграждането на нов гробищен парк гр. Каварна.


С планираните промени се очаква много по-добро приключване на изпълнението на бюджета на общината за 2021 г. Необходимият финансовият ресурс е основно в рамките на гласувания бюджет, а допълнителните средства са от преизпълнение на собствените приходи в следствие на по-ефективната работа на общинска администрация.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+