Общинският съвет на Добрич ще заседава днес

Общинският съвет на Добрич ще заседава днес
В последния ден на месец ноември Общинският съвет на Добрич ще проведе своето 28-о редовно заседание. В дневния ред са включени 37 точки.

Общинските съветници ще дадат своя вот за предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по Проект „Нова възможност за младежка заетост“ и за кандидатстване с проектно предложение „Подобряване условията на труд” във Фонд „Условия на труд” при Министерството на труда и социалната политика. 


Съветниците ще разгледат предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от общински имот на Фондация „Свети Николай Чудотворец”. 


В дневния ред е включено още представяне на писмен отчет за дейността на „ЦПЗ д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД, „Жилфонд – Инвест” ЕООД, „Столове” ЕООД, на „Диагностично-консултативен център – II – Добрич” ЕООД и  „Градски транспорт – Добрич” ЕООД за периода от 1 януари до 30 септември.  


Заседанието на ОбС ще се проведе днес, 30 ноември, от 9 часа. Заседанието може да бъде гледано по интернет, линк ще бъде публикуван на фейсбук страницат на Община Добрич. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+