Без промяна или с леко намаление са приходите от продажби на стоки или услуги през октомври в сравнение със септември 2021

Без промяна или с леко намаление са приходите от продажби на стоки или услуги през октомври в сравнение със септември 2021
За следващия месец 94.2% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 1.7% - ще преустановят временно дейността си, а 2.3% - очакват да прекратят дейността си

Националният статистически институт провежда ежемесечно кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел да осигури и предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната.


През октомври 2021 г. 29.3% от нефинансовите предприятия посочват, че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение със септември 2021 г., при 53.4% няма промяна, а 17.1% са регистрирали увеличение. Година по-рано, през октомври 2020 г., намаление в приходите от продажби спрямо предходния месец са посочили 34.2% от нефинансовите предприятия, 48.7% - без промяна, и 16.6% - увеличение.


Разпределението по икономически дейности показва, че през октомври 2021 г. 50.0% от предприятията в дейност „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, следвани от предприятията в дейност „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ - с 30.9%, и „Индустрия“ - с 30.0% .


През октомври 2021 г. по отношение на наетия персонал 14.1% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „платен отпуск“ (при 16.8% за октомври 2020 г.), следват „дистанционна форма на работа“ - 11.7% (при 14.0% за октомври 2020 г.), и „неплатен отпуск“ - 8.9% (при 9.6% за октомври 2020 г.). Към наемане на нов персонал през октомври 2021 г. са пристъпили 6.8% от нефинансовите предприятия (при 7.9% за октомври 2020 г.).


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+