Още ден за кандидатстване за подпомагане заради ковидкризата

Още ден за кандидатстване за подпомагане заради ковидкризата
Утре изтича срокът, в който земеделските стопани все още могат да подават заявления за подпомагане по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“.

Приемът бе отворен на 8 ноември. Утвърденият общ финансов ресурс е в размер на до 72 млн. лв.


Заявленията за подпомагане се приемат в общинските служби по земеделие с цел да се улесни приемът на документи и да се избегне струпването на хора заради усложнената епидемична обстановка в страната. Стопаните следва да подават заявленията си по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалището на юридическото лице. Те могат да кандидатстват лично или чрез упълномощено лице след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.


Фермерите, които отглеждат едри и дребни преживни животни, ще бъдат подкрепени с до 37,5 млн. лв.


Размерът на помощта за едно животно се разпределя, както следва:


млечни крави под селекционен контрол – 77 лв.;


млечни крави – 77 лв.;


млечни крави в планински райони – 45 лв.;


месодайни крави и/или юници – 45 лв.;


месодайни крави под селекционен контрол – 77 лв.;


биволи – 77 лв.;


овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 19 лв.;


овце майки и/или кози майки в планински райони – 15 лв.;


овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 15 лв.


До 5 млн. лв. се предоставят на пчеларите за обезпечаване грижите за пчелните семейства. Размерът на помощта за едно пчелно семейство е 7 лв.


Производителите на плодове и зеленчуци ще бъдат подпомогнати с до 29,5 млн. лв., които ще се разпределят, както следва:


ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 550 лв./ха;


сливи и десертно грозде – 280 лв./ха;


винени лозя – 170 лв./ха;


домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан – 800 лв./ха;


пипер полски – 1120 лв./ха;


домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни – 3300 лв./ха;


картофи, лук, чесън – 600 лв./ха;


моркови, зеле, дини и пъпеши – 300 лв./ха.


След приключване на приема на заявления и разпределяне на бюджета по сектори, в случай на наличие на остатъчен ресурс, той ще бъде преразпределен с еднакъв коефициент в съответното направление. При недостиг в рамките на определения ресурс по сектори се прилага коефициент на редукция, с който се преизчислява размерът на помощта на всеки кандидат.


Помощите към стопаните ще бъдат изплатени най-късно до 10 декември 2021 г.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+