Общинският съвет на община Добричка ще заседава днес

Общинският съвет на община Добричка ще заседава днес
Редовно заседание на Добричкия общински съвет ще се проведе днес (24 ноември), от 14 часа в залата на общината, като в проекта за дневен ред са включени 9 точки.

В рамките на заседанието ще бъде представена информация за изпълнението на строителната програма по кметства за 2021 година. 


Съветниците ще гласуват за или против промяна на програмата за капиталови разходи по бюджета за 2021 година и кандидатстване на община Добричка по кампанията за 2022 година на  "Красива България" с проектно предложение за преустройство на част от сградата на ДГ "Здравец" в с. Стожер в социална инфраструктура. 


В дневния ред са включени още докладни относно безвъзмездно отстъпване с право на строеж на имот - общинска собственост, за изграждане на мюсюлмански молитвен храм и актуализации на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+