Удължават до 29.11. срока за участие в V Областен конкурс за есе на тема "Как общуваме днес?"

Удължават до 29.11. срока за участие в V Областен конкурс за есе на тема "Как общуваме днес?"
Конкурсът за есе се организира от Община град Добрич, Младежки център – Добрич и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.


Целта на конкурса е да даде възможност на младите автори да споделят нужно ли е общуването, влияе ли се от емоциите, искат ли да знаят от какво се вълнуват и мислят другите около тях – близки, приятели, познати, хората с увреждания…Търси отговор и на въпроса: Какви начини за общуване избират и как това се отразява на живота им?!


В конкурса могат да вземат участие деца и млади хора на възраст 11 – 19 години, разпределени в две възрастови групи: 11- 14 години и 15 – 19 години.


Участниците трябва да представят есе на тема: „Как общуваме днес?“ с обем до три стандартни печатни страници.


Към всяко есе трябва да е приложена – Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и следната контактна информация: трите имена, възраст на участника, точен адрес и телефон, електронна поща, както и учебно заведение.


Крайният срок за изпращане на есета за участие в конкурса е 29.11.2021г. на адрес:


гр.Добрич 9300, Младежки център -Добрич, П.К.№ 15, или на електронна поща: info@ycd.bg


Определен е и награден фонд:


Първа възрастова групаВтора възрастова група


/11 – 14 години/   /15 – 19 години/


Първа награда – 200 лв.Първа награда – 200 лв.


Втора награда – 100 лв.Втора награда – 100 лв.


Трета награда – 50 лв.Трета награда – 50 лв.


Оценяването ще се извърши от компетентно жури.


При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, техните творби да останат във фонда и да бъдат използвани и разпространявани от Младежки център – Добрич.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+