Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2021 г. се повишава с 19.8% спрямо същото тримесечие на 2020

Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2021 г. се повишава с 19.8% спрямо същото тримесечие на 2020
Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 23.2%, а на продукцията от животновъдството - с 1.6%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 15.5%, като в растениевъдството те се увеличават с 18.2%, а в животновъдството - с 1.4%

През третото тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на 2020 г. се увеличават цените на: зърнените култури - с 22.9%, техническите култури - с 36.1%, фуражните култури - с 8.9%, и пресните плодове - с 2.4%. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница - с 18.8%, маслодайния слънчоглед - с 41.2%, царевицата за силаж - с 22.4%, доматите - с 4.1%, пипера - със 7.6%, и виненото грозде - с 11.9%. Понижават се цените на картофите - с 16.0%, и ябълките - с 9.8%, сочат обобщените данни на Националния статистическ институт.


Спрямо същото тримесечие на 2020 г. цените на живите животни намаляват с 3.3% в резултат на спад на цените на: свинете - с 14.4%, козите - с 4.5%, и кокошките-носачки - с 20.8%. Увеличават се цените на едрия рогат добитък - с 2.2%, и овцете - с 4.0%. При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 5.3%, което е в резултат на по-високите цени на кравето мляко - с 1.9%, млякото от дребен рогат добитък - с 8.3%, и на кокошите яйца за консумация - с 2.6%. Намаление на цените е регистрирано при биволското мляко - с 2.9%.


През третото тримесечие на 2021 г. спрямо 2020 г. по-високи са цените на: зърнените култури - с 18.3%, техническите култури - с 28.3%, фуражните култури - с 6.9%, и пресните плодове - с 2.4%. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница - с 13.9%, царевицата - с 29.3%, маслодайния слънчоглед - с 29.4%, бялото главесто зеле - с 5.3%, и виненото грозде - с 2.3%. По-ниски са цените на: сеното от естествени ливади - с 6.9%, доматите - с 2.3%, морковите - с 1.9%, и картофите - с 14.4%.


В животновъдството през третото тримесечие на 2021 г. спрямо 2020 г. цените на живите животни се понижават с 5.0%. Регистриран е спад в цените на свинете - с 18.2%, и козите - с 5.6%. Увеличение има в цените на: едрия рогат добитък - с 1.8%, овцете - с 3.6%, и бройлерите - с 1.3%. Цените на продуктите от животновъдството отбелязват ръст от 6.2%, което е в резултат на увеличението на цените на кравето мляко - с 3.6%, биволското мляко - с 0.5%, овчето мляко - с 10.1%, козето мляко - с 2.1%, и на кокошите яйца за консумация - с 1.4%.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+