6519 безработни в област Добрич са постъпили на работа през деветте месеца на годината

6519 безработни в област Добрич са постъпили на работа през деветте месеца на годината
През периода януари-септември 2021 г. на работа в област Добрич са постъпили 6519 безработни лица. Само през септември 2021 г. в заетост са включени 571 безработни лица.

Близо 87% от започналите работа са устроени на първичния трудов пазар. Продължиха действията на трудовите посредници за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. 74 младежи на възраст до 29г. са започнали работа през месеца. През септември 2021 г. на работа са устроени и 40 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).


През септември 2021 г. в бюрата по труда от областта са заявени 479 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 446 работни места. Най-много от заявените през месеца свободни работни места са от сферата на преработваща промишленост (116). Следват образованието (100), търговията (65), държавното управление (55) и др. По програми, мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 33 работни места.


От началото на годината броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Добрич е намалял с 2691 лица. В края на месец септември 2021 г. те са 2727, с 57 по-малко от предходния месец. Равнището на безработица в Добричка област се установява на 3,4%1. В сравнение със септември 2020г. броят на регистрираните безработни намалява с 1871 лица, а равнището на безработица е с 2,4 процентни пункта по-ниско.


В град Добрич броят на регистрираните безработни през септември 2021 г. е 861, при 876 през предходния месец. Равнището на безработица в града е 1,9%, с 0,1 процентни пункта по-ниско от август 2021 г. В сравнение със септември 2020 г. също се отчита спад с 2,2 процентни пункта на равнището на безработица и намаление с 961 лица на регистрираните безработни.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+