Ученици от Гимназия „Райко Цончев“ обсъдиха идеи за личен бранд за успешна кариера със свои връстници от три държави

Ученици от Гимназия „Райко Цончев“ обсъдиха идеи за личен бранд за успешна кариера със свои връстници от три държави
В периода от 18 до 22 октомври ученици и учители от Гимназия „Райко Цончев“ взеха участие във виртуална мобилност в рамките на проект „Изграждане на конкурентно предимство чрез личен бранд“. Партньори в проекта са училища от Италия, Полша, Гърция и България.

Партньорството в рамките на проекта цели да насочи участниците към утвърждаване и развиване на личен бранд, с цел да увеличат способността си да се представят успешно в личното, образователно и работно пространство.


Домакин на тази виртуална мобилност беше училището партньор от Милано, Италия, а темата, която бе разгледана бе под наслова: „Изграждане на личен бранд за успешна кариера“.


Участниците имаха възможност да се разходят виртуално в Милано, Добрич, Радом и Ламия, благодарение на представените от учениците снимки, видеа, любопитни факти, интересни културни и исторически забележителности и ястия, характерни за градовете, в които живеят.


Сред проведените дейности, организирани от домакина от Милано, в които взеха участие ученици от четирите държави бяха: мозъчна атака по групи за уменията, които са важни за успешната ни реализация на трудовия пазар; презентация за основните комуникативни умения и значението им при кандидатстване за работа; запознаване с езика на тялото или какво можем да изразим само с жестове; участие по двама в комуникация с жестове; участие в ролева игра за създаване на диалози, според различно зададени ситуации; четене и разбиране на обяви за работа и идентифициране на търсените умения; запознаване с основните документи за кандидатстване за работа като автобиография и мотивационно писмо; работа по създавате на собствена автобиография по модела на Европас; срещи с експерти от бизнеса, които споделиха какви умения и качества ценят у кандидатите при извършването на подбор на служители и отговориха на въпросите на учениците във връзка с избора им на професия.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+