Спешното отделение на МБАЛ - Добрич временно се връща на старото място

Спешното отделение на МБАЛ - Добрич временно се връща на старото място
Спешното отделение на добричката болница се прехвърля в терапевтичния корпус.


Във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на системата на Спешна медицинска помощ в България, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, започва изграждането на ново Спешно отделение на територията на Хирургическия корпус на „МБАЛ-Добрич”АД.


За целта за срок от седем месеца Спешно отделение се прехвърля на територията на „бивше Спешно отделение”, първи етаж, Терапевтичен корпус. Там е позициониран и триажен кабинет за преглед на ковид инфектирани пациенти /съмнителни и доказани/.


Поставени са обозначителни табели, знаци и информационни табла, указващи местоположението на променените структури, с цел улесняване на лицата потърсили спешна медицинска помощ на територията на „МБАЛ-Добрич”АД.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+