920 хил. лв. постъпиха в бюджета след проведен търг на НАП в Добрич

920 хил. лв. постъпиха в бюджета след проведен търг на НАП в Добрич
Публичните изпълнители от офиса на НАП в Добрич обявиха и продадоха на търг два промишлени склада на длъжник, находящи се в промишлена зона Север на града.

До налагането на тази крайна мярка за събиране на просрочени задължения се стигна, след като длъжникът е отказал да изпълни доброволно задълженията си към републиканския бюджет. След проведения търг в хазната са постъпили 920 051 лв., с които са погасени данъчни и осигурителни задължения на длъжника, включително и дължимите лихви.


От приходната агенция в Добрич напомнят, че невнасянето на просрочени задължения води до стартиране на процедура за принудително събиране на дълговете. Една от крайните мерки за събиране на просрочени задължения е обявяване на публична продан на движимо и недвижимо имущество на длъжника. От началото на 2021 година публичните изпълнители са насрочили 120 такива търга, като постъпленията от продадените вещи и имоти в бюджета са 1 233 141 лв.


77 разрешения за неотложни плащания са издали публичните изпълнители от началото на годината до края на месец септември. Чрез този механизъм на фирми, които са затруднени да обслужват задълженията си към бюджета и имат наложен от НАП запор на банкови сметки, е дадена възможност нормално да продължават дейността си, като не се прекъсва разплащането към служителите и контрагентите, както и покриването на текущите разходи. Същевременно към бюджета регулярно се превеждат предварително договорените с НАП вноски до окончателното изчистване на натрупаното просрочено задължение. По този начин публичните изпълнители са събрали 926 131 лв. просрочени задължения.


От местния офис на Агенцията в Добрич препоръчват на фирмите или физическите лица периодично да проверяват онлайн за задължения, дължими към НАП и предадени от други институции, както и за образувано изпълнително дело. Това става с безплатния персонален идентификационен код (ПИК) и с електронен подпис (КЕП) в Портала за е-услуги на НАП. При временни затруднения за плащането на просрочени задължения да търсят своевременно контакт с публичните изпълнители, за да бъде намерен начин за тяхното разсрочено плащане.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+