Очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Добрич е 73 години

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Добрич е 73 години
Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Добрич, изчислена за периода 2018 - 2020 г., е 73.0 години, като спрямо предходния период 2017 - 2019 г. тя намалява с 0.1 години. Средната продължителност на живота в областта е с 1.6 години по-ниска от средната за страната - 74.6 години.

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население. 


Средната продължителност на живота при мъжете е 69.4 години, докато при жените е със 7.3 години по-висока - 76.7 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Добрич е по-ниско от регистрираното средно за страната, съответно с - 1.5 и 1.7 години.


В периода между 2010 и 2020 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Добрич е нараснала с 1.4 години. При жените тя се увеличила с 0.9 години, а при мъжете - с 1.7 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот между двата пола в периода 2008 – 2010 г. - 8.1 години, а най-малка в периода 2010 - 2012 г. - 6.9 години в полза на жените.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+