Община Добрич с проект за повишаване на информираността на младежи от уязвими групи

Община Добрич с проект за повишаване на информираността на младежи от уязвими групи
Община Добрич ще кандидатства с проектно предложение за повишаване на информираността на младежи от уязвими групи от град Добрич за социалните им права, финансиран по ограничена покана за проектни предложения от Съвета на Европа. Това стана ясно след решение на Общинския съвет.

Младежкият работник Бояна Драгоева кандидатства и беше одобрена за участие в едногодишно обучение "ENTER!" за повишаване на квалификацията на младежките работници към Съвета на Европа. Участниците в това обучение и изпращащата ги организация имат право да кандидатстват за финансова подкрепа до 4000 евро пред Съвета на Европа за дейности, свързани с работата с младежи. 


В тази връзка Община град Добрич ще подаде проектно предложение за организиране и провеждане на младежка кампания за човешките права, неформални обучения и обособяване на образователна младежка зона в Младежки център Добрич. 


Периодът за провеждане на дейностите е от 1 октомври до 10 декември.  Участието на общината е под формата на човешки ресурс за изпълнение на дейностите, осигуряване на зала и техника за провеждане на мероприятията. След одобрение на проектното предложение, Съвета на Европа ще преведе авансово 80% от стойността на проекта. Останалите 20% се възстановяват на бенефициента след изпълнение, отчитане и верификация на извършените разходи. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+