Създадоха временна комисия за изработване на проект за нов облик на центъра на Добрич

Създадоха временна комисия за изработване на проект за нов облик на центъра на Добрич
В новосъздадената комисия влизат по един член на политическа група в общинския съвет.

Общинският съвет на  Добрич да даде съгласие за създаване на Временна комисия за изработване на Техническо задание за проектиране на „Нов облик на градския център с обществени функции и пешеходни пространства“.


Целта на комисията е да определи обхват на проекта, който да включва минимум пешеходните участъци по бул. „25-ти Септември“, ул. „Независимост“, ул. „България“, пл. „Демокрация“ и пл. „Свобода“ – до ул. „Отец Паисий“, етапност на проектиране и изпълнение и да избере материали за настилки, както и да определи изискванията към изпълнението.


Общинските съветници Боян Саркизов и Камелия Койчева предложиха в комисията да се включат и двама представители на отдел „Култура” в община Добрич. Един от тях е Диана Борисова. Предложението беше прието. 


Във времената комисия участие ще вземат Пенчо Керванов – председател и членове арх. Боряна Станчева – главен архитект на Община град Добрич, арх. Камен Жейнов – главен експерт в Дирекция УТСК, ланд. Арх. Христо Даскалов – старши експерт „Озеленяване“ в Дирекция ИОС, Зорница Георгиева – директор дирекция ОС, общинските съветнции Петър Петров, Иво Пенчев, арх. Емилия Добрева, Милко Пенчев, Нежля Амди-Ганева и Станислав Илиев, представител на Камарата на архитектите в България, представител на Съюза на архитектите в България, представител на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, представител на Съюза на българските художници, представител на „Ателие 13“ и Янко Бонев – скулптор, автор на дизайна на площад „Демокрация“, както и директорът на Дирекция „Хуманитарни дейности“ Диана Борисова и още един представител на дирекцията. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+