5 847 уязвими български граждани в област Добрич ще получат хранителни пакети от БЧК

5 847 уязвими български граждани в област Добрич ще получат хранителни пакети от БЧК
Хранителните продукти ще се предоставят лично на правоимащото лице срещу лична карта или на упълномощено от него друго лице

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, на 20 септември Областният съвет на Българския Червен кръст започва ПО ГРАФИК раздаването на хранителни пакети, от които ще се възползват 5 847 уязвими български граждани в област Добрич. Това съобщиха от секретариата на Областния съвет на БЧК Добрич.


Едночленните и двучленните семейства ще получат по един малък хранителен пакет с общо тегло 17, 540 кг, а тричленните и по-големите семейства - по един голям хранителен пакет с общо тегло 27,690 кг. Всеки пакет съдържа 15 вида хранителни продукти: брашно, захар, леща, спагети, лютеница, конфитюр, както и 9 вида консерви: зелен фасул, зрял боб; домати, зелен грах; гювеч, говеждо месо; говежди кюфтета; пиле фрикасе и риба.


 


Правоимащи лица са:


1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г.) за отоплителен сезон 2019/2020 г.;


2. Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 ЗСПД през месец ЮЛИ 2021 г.;


3. Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас по чл. 10а ЗСПД за учебната 2020/2021 г.;


4. Лица с над 90% степен наувреждане, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия (до 369.00 лв.) и получават месечна добавка за социална интеграция по чл.70 от Закона за хората с увреждания(ЗХУ) през месец ЮЛИ 2021 г.;


5. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д ЗСПД през месец аЮЛИ 2021 г.;


6. Лица/семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) през месец ЮЛИ 2021 г., а по отношение на еднократните помощи, за периода от 01.01.2021 г. до 31.07.2021 г.;


 


7. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID-19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2021 г. до 31.07.2021 г.


Пълномощник на правоимащо лице може да получава хранителни помощи срещу следните документи: ·Пълномощно за получаване на продуктите, подписано от правоимащото лице, което не е задължително да бъде нотариално заверено;


·Лични карти на правоимащото и на упълномощеното лице.


При необходимост от социално подпомагане или от предоставяне на социални услуги, моля обръщайте се към Дирекция „Социално подпомагане“ на съответната община.


Индивидуални и групови консултации по Съпътстващи мерки се провеждат в БЧК и в пунктовете за раздаване.


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+