Обучение "Застъпници за природата" ще се проведе в Добрич

Обучение "Застъпници за природата" ще се проведе в Добрич
Обученията на тема „Застъпници за природата“ продължават в градовете Шумен, Варна, Добрич и Силистра.

До 19 септември експертите от Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ ще се срещнат с активни граждани, които обичат природата в трите града.


Обученията по зелено застъпничество имат за цел да запознаят всички, които желаят да научат повече за българското законодателство в областта на опазването на околната среда, със законовите инструменти и с начините на тяхното прилагане за защита на въздуха, морето, реките, горитеи почвите в региона.


Записалите се за обученията ще могат да научат от лекторите Тома Белев и Симеон Арангелов от Асоциация на парковете в България и Андрей Ковачев и Петко Цветков от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ какво представляват Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС); как да се използва ЗДОИ за получаване на информация; как се обжалват проекти. Акцент ще бъдат и инструменти за гражданско участие като подписка и референдум, организиране на акции и др.


Втората част ще бъде разговор за местни екологични проблеми и възможни подходи за решаването им. 


Обучението в Добрич ще се състои на 18 септември (събота) от 13:00 часа в Зооцентъра. В нашия град ще бъде засегната чувствителната тема за продължаващото унищожаване на горите и на зелените площи в градовете.


Обученията „Застъпници за природата“ще бъдат проведени във всички области на България. Те се организират от Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ като част от дейностите по проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“. Проектът е подкрепен от Финансовия механизъм на ЕИП. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+