ГЕРБ – Добрич: Няма нарушение при избора на Мария Момчилова за член на Националния изпълнителен съвет на МГЕРБ

ГЕРБ – Добрич: Няма нарушение при избора на Мария Момчилова за член на Националния изпълнителен съвет на МГЕРБ
Не отговарят на истината твърденията на ДСБ, че представителят на
младежите на ГЕРБ в Добрич Мария Момчилова е избрана за член на
Националния изпълнителен съвет на МГЕРБ в разрез със законодателството. Това е инсинуация, която цели да злепостави младежката организация на ГЕРБ, става ясно от декларация на местната структура на партията.

„МГЕРБ е организация – част от ПП ГЕРБ и нейните ръководни органи не са такива на политическа партия, а на вътрешна организация. МГЕРБ не може да води самостоятелна политика или да формира политиката на ПП ГЕРБ. Членовете на МГЕРБ са членове на ПП ГЕРБ, като участието в организацията е доброволно“, се посочва в документа.


Законът за държавния служител предвижда хората на държавна работа да не могат да заемат ръководни или контролни длъжности в партиите. Уставът на ГЕРБ определя като такива Изпълнителната и Контролната комисии, но не и Националния изпълнителен съвет на Младежката организация на партията. Юристите са категорични, че няма нарушаване на законодателството. Изборът на Мария Момчилова е напълно легитимен и не трябва да бъде преразглеждан. Според членовете на ГЕРБ в Добрич исканията на ДСБ за това са груба намеса във вътрешнопартийния живот на младежката организация.


Представяме Ви и пълния текст на декларацията: 


ДЕКЛАРАЦИЯ от ПП ГЕРБ – Добрич


Ние от ПП ГЕРБ-ДОБРИЧ категорично заявяваме, че не отговаря на истината твърдението на Демократи за силна България – Добрич в декларацията, публикувана на 30.08.2021г. във Фейсбук профила им, че изборът на Мария Момчилова от град Добрич за член на Националния изпълнителен съвет на Младежката организация на ГЕРБ е в разрез със законодателството, тъй като тя е държавен служител в Дирекция „Бюро по труда" филиал Добрич. Това твърдение не се основава на българското законодателство, а представлява грозна инсинуация и опит за злепоставяне на Мария Момчилова.


Правилно от ДСБ са посочили, че според Закона за държавния служител (ЗДСл) чл.7 ал.2 т.5 – държавен служител не може да заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия. Но, следва да се има предвид, че като член на Националния изпълнителен съвет на МГЕРБ тя не заема нито ръководна длъжност, нито контролна длъжност в политическа партия. Това е така, тъй като според чл. 14 ал. 1 т. 4 от Закона за политическите партии уставът на политическата партия трябва да съдържа ръководните и контролните и органи. Съгласно чл. 35 ал. 1 от Устава на ПП ГЕРБ ръководният орган на ПП ГЕРБ е Изпълнителната комисия, а видно от чл. 38 ал. 1 от Устава на ПП ГЕРБ контролният орган на ПП ГЕРБ е Контролната комисия. За пълнота на изложението само ще посочим, че МГЕРБ е младежката организация на ПП ГЕРБ, която е създадена на основание чл. 20 ал. 2 от Закона за политическите партии, по силата на който политическите партии могат да създават свои младежки организации.


Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2 ЗПП политическите партии могат да създават свои младежки, женски и други организации. МГЕРБ е организация в ПП ГЕРБ и не притежава самостоятелна правосубектност. Младежката организация съобразява своята дейност с решенията на националните ръководни органи (чл. 1, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на МГЕРБ). Правилника за организацията и дейността на МГЕРБ не е устав по смисъла на чл. 14, ал. 1 ЗПП, тъй като за такъв се приема единствено този на регистрирана политическа партия, каквато МГЕРБ не е. Оттук определените в чл. 6, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на МГЕРБ ръководни длъжности не са ръководни и контролни длъжности по смисъла на чл. 14, ал. 1, т. 4 от ЗПП. МГЕРБ е организация – част от ПП ГЕРБ и нейните ръководни органи не са такива на политическа партия, а на вътрешна организация. МГЕРБ не може да води самостоятелна политика или да формира политиката на ПП ГЕРБ. Членовете на МГЕРБ са членове на ПП ГЕРБ, като участието в организацията е доброволно.


Следователно, след избирането на Мария Момчилова за член на НИС на МГЕРБ за нея не възниква задължение да уведомява органа за назначаването и затова, тъй като не е налице нито едно от основанията посочени в чл.7 ал.2 от Закона за държавния служител, а още по-малко пък следва да бъде отменен избора и като член на Националния изпълнителен съвет на Младежката организация на ГЕРБ. Това искане е незаконосъобразно, тъй като не се основава на българското законодателство и устава на ПП ГЕРБ и представлява груба намеса във вътрешно-партийния живот на младежката организация на ПП ГЕРБ.


ПП ГЕРБ-ДОБРИЧ


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+