Обявиха отличените участници от ХXII Добруджански фолклорен събор „Богородица”

Обявиха отличените участници от ХXII Добруджански фолклорен събор „Богородица”
Журит в състав Стоян Господинов – председател, главен худ. рък. на ПФА „Добруджа“ гр. Добрич; Мария Димитрова – нар. певица, зам.-директор на СУ „Св. Кл. Охридски“ - Добрич; Живко Желев - музикант, рък. на оркестъра при ПФА „Добруджа” гр. Добрич и Стефан Георгиев – музикант, присъди следните награди :

I.   П е в ч е с к и  г р у п и:


Певчески групи за автентичен фолклор


над 14 г.


I награда – Вокална група „Кардамки“ – НЧ „Пробуда 1941“ с. Кардам


II награда- ГАФ „Черноочки“ – НЧ „Ст. Караджа 1941 година“ с. Чернооково


III награда


ПГ „Тракийка“ – НЧ „Просвета 1905“ гр. Аксаково, обл. Варна


-          ФГ „Изворски напеви“ – НЧ „Съединение 1943“ с. Изворово


  Поощрителни награди:


-          ГАФ „Извор“ – НЧ „Дора Габе 1940“ с. Дъбовик;


-          ФГ „Добруджански глас“ – НЧ „Св. Св. К. и Методий“ с. Пчеларово;


-          ФГ „Сенокоски славеи“ – НЧ  „Хр. Смирненски 1941“ с. Сенокос;


-          Фолклорна група – Клуб на пенсионера гр. Шабла;


-          ФГ „Здравец“ – НЧ „Васил Левски 2007“ с. Сноп;


-          Женска фолклорна група – Клуб на пенсионера „Добр. глас“ гр. Добрич;


-          ГА Капански фолклор – НЧ „Просвета 1895“ с. Топчии, обл. Разград;


-          ФГ „Мъниста“ – НЧ „Зора 1928“ с. Караманите, общ. Вълчи дол.


Певчески групи за обработен фолклор


над 14 г.


I награда – ФГ „Красенско веселие“ – НЧ „Йордан Йовков 1876“ с. Красен


II награда- Фолклорна група – НЧ „Освобождение 1940“ с. Сокол


III награда- ЖФГ „Китка“ – НЧ „Светлина 1941“ гр. Ген. Тошево


Поощрителни награди:


-   Фолклорна група – Клуб на пенсионера „Хан Кардам“ с. Кардам;


-   Фолклорна група – НЧ „Възраждане 1941“ с. Одринци;


-   Женска фолклорна група – НЧ „Отец Паисий 1897“ с. Спасово.


II.    Т а н ц о в и  г р у п и:


Танцови групи за автентичен фолклор


до 14 г.


I награда – ДТГ „Светулки“ – НЧ „Светлина 1904“ с. Белоградец, Ветрино


над 14 г.


I награда- Танцов състав – НЧ „Освобождение 1940“ с. Сокол, Главиница


II награда- ТГА Капански фолклор – НЧ „Просвета 1895“ с. Топчии, Разград


III аграда- Танцов състав – КП „Добруджански глас“ гр. Добрич.


Танцови групи за обработен фолклор


над 14 г.


I награда – Представителен танцов състав – КП „Брацигово“ гр. Добрич.


III.         И н д и в и д у а л н и   и з п ъ л н и т е л и:


Певци до 14 г.


I награда


- Славея Яворова – гр. Шумен;


- Преслава Галинова – НЧ „Ст. Караджа 1942 г.“ с. Малина.


II награда


Жени Бучекчиева – ЦПЛР – ЦРД гр. Генерал Тошево;


Цветелина Маркова – ЦПЛР – ЦРД гр. Генерал Тошево


III награда- Божидара Боянова – НЧ „Йордан Йовков 1941 год.“ с. Росица


Певци над 14 г.


I награда


- Виолета Петкова – НЧ „Просвета 1940 г.“ с. Царевец;


-   Росица Тодорова – Пенсионерски клуб „Брацигово“ гр. Добрич.


II награда


- Желязка Желева – НЧ „Съединение 1943“ с. Изворово;


-   Янко Петров – НЧ „Съзнание 1927“  гр. Девня.


III награда


- Димитричка Стоянова – Клуб на пенсионера № 2 – Г. Тошево;


-  Росица Кръстева – с. Горун, общ. Шабла.


Певчески дуети и триа до 14 г.


I награда – не се присъжда


II награда- Йордан Станимиров и Стефан Бучекчиев  - ЦРД – Ген. Тошево


III награда- Детско фолклорно трио – НЧ „Ст. Караджа 1941“ с. Чернооково


Поощрителни награди:


-   Дует Георги Неделчев и Никола Неделчеви – гр. Добрич;


-   Дует Ферия Алтер и Джани Мехмед – НЧ „Ас. Златаров“ с. Лозенец.


Певчески дуети и триа над 14 г.


I награда – Мария Петкова и Иванка Желева – НЧ „Й. Йовков 1896“ - Красен


II награда- Димитричка Стойкова и Анастасия Калчева – с. Китка, общ. Аврен


III награда- Фолклорно трио – Клуб на пенсионера с. Лозенец, общ. Крушари


И н с т р у м е н т а л и с т и


до 14 г.


I награда


- Александър Димитров – гр. Добрич


-   Дуо кавали – СУ „Св. Кл. Охридски“ гр. Добрич


Награда на кмета на Община Генерал Тошево:


за масово участие и отлично представяне във всички категории


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+