Изтича крайният срок за подаване на заявления за плащане на пчеларите, изпълнили договорите си по Националната програма

Изтича крайният срок за подаване на заявления за плащане на пчеларите, изпълнили договорите си по Националната програма
Близо 730 хил. лева е изплатената до момента от Държавен фонд „Земеделие“ финансова помощ по Националната програма по пчеларство (НПП) за 2021 г.

От 1 юни, когато започва приемът на заявления за плащане по програмата, са приети над 500 заявления. Кандидатите по Пчеларската програма трябва да са извършили одобрените им разходи в периода от 1 август на предходната финансова година (2020 г.) до 31 юли (2021 г.) на финансовата година, за която са кандидатствали. Важно изискване е кандидатът да има валидна регистрация като земеделски стопанин в регистъра на земеделските стопани на МЗХГ, да е подал актуална информация за пчелините и броя на пчелните семейства в регистъра на пчелините, воден от БАБХ, да няма задължения към държавния бюджет, да не е осъждан.


 


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+