Летен младежки лагер на тема „Взаимодействието на човека с природните стихии“ се проведе в Добрич

Летен младежки лагер на тема „Взаимодействието на човека с природните стихии“ се проведе в Добрич
В пет последователни дни се проведе Летен младежки лагер на тема „Взаимодействието на човека с природните стихии“.

В лагера се включиха 25 участници – младежки работници, образователни медиатори, доброволци и младежи, от Враца, Габрово, Добрич, Монтана, Пловдив и Стара Загора.


Посещението им беше с образователна цел, за да опознаят от близо природните и културни богатства на област Добрич. Осъществиха се неформални обучения и дискусии на екологични теми свързани с опазването на природата, както и Целите за устойчиво развитие на ООН.


Основна част от програмата беше подготовката и провеждането на дебати по темите за застрояването на Черноморието и използването на възобновяема енергия.


Летния младежки лагер се реализира по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес" на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+