Област Добрич предлага кандидатурата на Виктория Златева за член на Съвета на децата

Област Добрич предлага кандидатурата на Виктория Златева за член на Съвета на децата
В неприсъствена заседание комисия, назначена със заповед на областния управител, извърши оценяване на подадената кандидатура и изпрати предложението в Държавна агенция „Закрила на детето“ в срок


В срок, комисия, назначена със заповед на областния управител Васил Карапанчев, проведе неприсъствено заседание и извърши оценка на подадената от Община град Добрич кандидатура на Виктория Златева за попълване на Съвета на децата към председателя на Държавна агенция „Закрила на детето“.


Припомняме, че първото си заседание комисията проведе в началото на месец юли, когато бяха разгледани всички подадени номинации. Такива бяха направени единствено от Община град Добрич – предложени бяха три кандидатури, една от които на Виктория Златева, за категория индивидуално участие. В това си заседание Комисията, председателствана от зам.-областния управител Галин Господинов изиска да бъде представено мотивационното писмо на Виктория Златева. След неговото разглеждане и оценка, единодушното решение е тя да бъде кандидатът на област Добрич за попълване състава на Съвета на децата. Виктория Миленова Златева е ученичка от IХ клас в СУ „П.Р. Славейков" в гр. Добрич.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+