4 846 безработни в област Добрич са постъпили на работа през първото полугодие на 2021 г.

4 846 безработни в област Добрич са постъпили на работа през първото полугодие на 2021 г.
През първите шест месеца на 2021 г. на работа в област Добрич са постъпили 4846 безработни лица.

Само през месец юни 2021 г. в трудова заетост са устроени 1087 безработни лица. Значителен е делът на реализираните на първичния трудов пазар – 84% от общия брой започнали работа лица. През месеца в трудова заетост са устроени 104 младежи на възраст до 29 години, както и 466 безработни лица на възраст над 50 години.


През юни 2021 г. в бюрата по труда от областта са заявени 1 323 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 1 139 работни места. Най-много от заявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерство и ресторантьорство (605). Следват преработваща промишленост (147), търговия (82), селско стопанство (62), култура спорт и развлечение (59) и строителство (46). По програми и мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта са обявени 61 работни места, а по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 119 работни места.


От началото на годината броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Добрич е намалял с 2 458 лица и в края на първото полугодие те са 3 243 Равнището на безработица в Добричка област през юни 2021 г. е 4,1%1, с 0,9 процентен пункт по-малко от предходния месец. В сравнение с юни 2020 г. броят на регистрираните безработни е намалял с 2 756 лица, равнището на безработица е с 3,4 процентни пункта по-ниско. През юни 2021 г. за едно свободно работно място, обявено на територията област Добрич са се конкурирали средно по 2 безработни лица.


В град Добрич броят на регистрираните безработни през юни 2021 г. е 1 093. Равнището на безработица в града е 2,4% при 3,1% предходния месец, с 0,7 процентни пункта по-ниско.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+