697 326 са получените приходи от такса „Битови отпадъци” в община Добричка

697 326 са получените приходи от такса „Битови отпадъци” в община Добричка
Добричкият общински съвет прие за сведение информация за получените приходи и реализираните разходи от „Такса битови отпадъци” за шестмесечието на 2021 година.

Получените приходи за в размер на 697 326 лева, а реализираните разходи – 587 985 лева. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+