Уникален спектакъл ще представи ансамбъл „Добруджа” на фестивал в квартал „Рилци”

Уникален спектакъл ще представи ансамбъл „Добруджа” на фестивал в квартал „Рилци”
Снимката е илюстративна
Община Добрич ще кандидатства с проектно предложение „Пазители на традицията“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, подкрепена от Финансов механизъм на европейското икономическо пространство Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.

„Пазители на традициите“ е културен продукт с местно и регионално значение, състоящ се от културен фестивал „Пазители на традицията“, който ще се проведе в ж.к. „Рилци“. Фестивалът ще бъде с фокус събитие – нов фолклорен спектакъл на Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“ с гл. худ. ръководител Стоян Господинов. 


Като съдържание спектакълът ще представи музикалната култура на фолклорните области на България чрез вокални, танцови и инструментални изпълнения, видео изображения, видео разкази на носители на тази фолклорна практика – пеене, танцуване, свирене. Във фолклорния спектакъл музиката ще бъде в синтез със словото и танца, нови технологии и медии, този културен продукт ще бъде съвкупност от традиции и нови времена, от локално към глобално. Като илюстрация на нематериалното културно наследство на Добруджа успоредно със спектакъла в рамките на един ден ще бъдат представени от професионални и любителски състави и индивидуални артисти, творци и занаятчии теми, основни за културната идентичност на местното население – музика, танци, занаяти, облекло, ритуали и храна. Във фестивала ще бъдат включени занаятчиите от АЕМО „Стария Добрич“ с тематични ателиета, в които те ще извършват демонстрации и ще дават възможност на посетителите да участват в изработката на традиционни български изделия; ще бъдат възстановени стари детски игри, в които ще могат да се включат деца на различни възрасти; ще се осъществи ревю на фолклорни костюми, представени от читалищата в града и в същото време ще се презентират съвременни облекла с традиционни мотиви, изработени от учениците на Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост в Добрич. В изложението на традиционни добруджански ястия ще участват ученици от Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“, Обединено училище „Йордан Йовков“ и 9-те пенсионерски клубове в града. 


Фестивалът ще бъде представен посредством социалните медии и интернет мрежата и в други периферни зони на Добрич. Съществена дейност на проекта са и артистичните турнета на Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“, който ще представи новосъздадения спектакъл „Пазители на традицията“ в още едно населено място в Област Добрич и в населени места с ограничен достъп до култура в областите Силистра, Шумен и Варна. 


В рамките на проекта ще бъде разработен план за привличане на публики, ще бъдат реализирани дейности по информация и публичност и ще бъдат обучени общински експерти и специалисти в областта на културата.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+