От НАП напомнят: Бъдещите студенти се осигуряват здравно сами през лятото

От НАП напомнят: Бъдещите студенти се осигуряват здравно сами през лятото
695 ученици, завършили средното си образование през учебната 2020 - 2021 година в Добрич, трябва да заплатят здравните си вноски за своя сметка, до започване на работа или на учебната година във висшето учебно заведение, в което ще продължат своето обучение.

Бъдещите студенти трябва да подадат декларация образец 7 за това, че ще осигуряват за здраве сами след завършване на училище, напомнят от офиса на НАП в Добрич. Това е необходимо, тъй като за периода от завършването на средно образование до записването им като студенти, те не са осигурени за сметка на бюджета, защото не попадат в нито една от двете категории – студенти или ученици. За този период бъдещите студенти трябва да внесат здравноосигурителните си вноски, които са в размер на 26,00 лева на месец, а така също трябва предварително да подадат и осигурителна декларация образец 7. Тази декларация се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от всеки, който не е осигурен на друго основание. В декларацията се вписват личните данни и началната дата, от която за лицето е възникнало задължението да плаща само здравноосигурителните си вноски. Ако зрелостниците от 1 юли са в това качество и трябва сами да внасят здравноосигурителни вноски, то те трябва до 25 август  да подадат в НАП по постоянен адрес декларация образец 7 и в същия срок да внесат здравната си вноска. Подаването на декларацията може да стане в в местния офис на Агенцията, по пощата с обратна разписка или по електронен път чрез Персонален идентификационен код (ПИК), който се получава безплатно от офиса на приходната агенция.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+