Безжичен достъп до Интернет за читателите на бибилотеката в Добрич

Безжичен достъп до Интернет за читателите на бибилотеката в Добрич
Библиотеката предостави безжичен достъп до интернет на база Wi-Fi технология във всички зони за свободен достъп на читателите. Внедряването е в изпълнение на проект „Регионална библиотека „Дора Габе“ - център за достъп до знание и информация, за учене през целия живот, социални комуникации и култура“, съгласно договор с Министерството на културата.


Новата услуга се предоставя безплатно, като отсъства ограничение на трафика – всички разходи по функционирането ѝ са за сметка на библиотеката.


Качественото и професионално библиотечно-библиографско и информационно обслужване във всички сектори на библиотеката, привличането на нови публики, при съвременното ниво на развитие на технологиите и използването на все по-модерни технически средства, налагат осигуряването на безжичен достъп до интернет на базата на технологията Wi-Fi - в читалните, заемните, обучителния център и интерактивната зала, библиотечните колекции, фоайета с обособени кътове за ползвателите. Внедряването позволява едновременното използване на традиционните и електронни информационни ресурси. Достъпът е в подкрепа на нуждите на ползвателите – при научната и изследователската им дейност, за учене и четене, за занимания в свободното им време. Целта е да осигури на потребителите комфортност във всяко кътче на библиотеката, адекватно пространство и гъвкавост за евентуални бъдещи промени /обособяване на тийн зони и др./.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+