Избран е изпълнител на обществената поръчка за водно охранителна дейност на неохраняеми плажове в област Добрич

Избран е изпълнител на обществената поръчка за водно охранителна дейност на неохраняеми плажове в област Добрич
Само един кандидат e подал оферта

„БЖСС Св. Никола“ ЕООД – Варна, е единствената фирма, подала оферта в обявената от областния управител обществена поръчка с предмет: „Организиране и извършване на водноспасителна дейност през 2021 г. на територията на неохраняеми морски плажове в област Добрич: „Космос“, “Крапец-север“ (част 2), „Шабла“, „Добруджа-Север 1“, „Добруджа-Север 2“ – на територията на община Шабла; „Болата“ - община Каварна, и „Моби Дик“ - община Балчик“. Припомняме, че обществената поръчка бе обявена в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ на 31.05.2021 г.


Изпълнителят има ангажимент да спазва изискванията за осигуряване на водно спасяване, утвърдени в програмата за организация на този водноспасителна дейност за летен сезон 2021 г. на Министерство на туризма. Ангажимент на изпълнителя, спечелил обществената поръчка, е осигуряване на 9 стационарни спасителни поста на посочените морски плажове в област Добрич, с най-малко по двама спасители на всеки пост. Работното времена спасителните постове е от 8:00 часа до 18:00 часа ежедневно за срока на действие на договора.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+