Международен проект очертава възможностите за признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетенции

Международен проект очертава възможностите за признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетенции
През изминалата седмица в град Добрич, Сдружение “Международен институт по мениджмънт” проведе събитие за разпространение на резултатите „Признаване на умения и прозрачност на квалификациите“, в рамките на проект “Валоризиране на неформалното и самостоятелно учене в Европа”, подкрепен от програма „Еразъм+“.

Целта на проекта е да демонстрира как резултатите от неформалното и самостоятелно учене, придобити в една страна-членка на ЕС могат да бъдат признати в друга.


В рамките на проекта са разработени анализ на текущото състояние на процесите на валидиране на резултатите от неформалното и самостоятелно учене в Европа и транснационална рамка за валидиранe и сертифициранe на умения. Създадена е онлайн база от данни за съпоставяне на квалификации по над 40 професии в секторите на търговията, туризма, информационни и комуникационни технологии и здравните грижи, както и модул за оценка уменията и кариерно ориентиране. Всички тези интелектуални продукти бяха представени и обсъдени с представители на центрове за професионално обучение, кариерни консултанти, браншови организации и представители на бизнеса в град Добрич.


Акцент на събитието бе практическата демонстрация на процеса на валидиране на неформалното и самостоятелно учене в България и на работата с електронната база от данни, която дава възможност за сравняване на държавните образователни стандарти за обучение по сходни професии в България, Белгия, Великобритания, Италия, Испания и Словения.


Проектът “Валоризиране на неформалното и самостоятелно учене в Европа” се изпълнява в сътрудничество от седем организации от Италия, Великобритания, Испания, Франция, Словения, Белгия и България. Координатор на проекта е фондация „Сasa di carità arti e mestieri onlus“ от Италия, а от българска страна в екипа участва Сдружение “Международен институт по мениджмънт”.


Повече информация и достъп до базата от данни има в интернет страницата на проекта: http://valorizenfil.eu и https://database.valorizenfil.eu 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+