МЗ предлага болниците да поддържат резерв от медикаменти за COVID-19

МЗ предлага болниците да поддържат резерв от медикаменти за COVID-19
Министерството на здравеопазването предлага лечебните заведения да поддържат резерв от лекарствени продукти, необходими при лечението на пациенти с COVID-19. Идеята е публикувана за обществено обсъждане. Медикаментите ще се субсидират от страна на държавата.

„Увеличеният брой хоспитализирани пациенти през предходните вълни на COVID-19 доведе до по-високо потребление на лекарствени продукти, прилагани в процеса на лечение на коронавирусната инфекция, поради което се стигна до липса или недостиг на определени лекарства“, пише в мотивите на ведомството. 


Целта на промяната е да се обезпечат нуждите на лечебните заведения при нова кризисна ситуация, свързана с разпространението на COVID-19. 


„Създаването на резерва и лекарствените продукти, които ще бъдат включени в него, ще бъдат определени със заповед на министъра на здравеопазването, по предложение на експертните съвети по съответните медицински специалности“, уточняват от МЗ. 


Предстои да се разпишат критериите и редът, при които резервът ще се разпределя и използва за нуждите на лечебните заведения, на които липсват или не достигат такива лекарствени продукти. 


Лекарствата, които ще са част от резерва, са включени в протоколите за болнична терапия в изготвения от Министерството на здравеопазването „Интерактивен справочник за лечение на COVID-19“.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+