Лятно училище за тийнейджъри

Лятно училище за тийнейджъри
Петнадесет деца, участници в „Лятното училище за тийнейджъри“ към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община град Добрич посетиха Първо РУ - Добрич.

В Районното управление децата бяха посрещнати от полицейски служител и инспектори Детска педагогическа стая, които ги запознаха с работата на полицията и инспекторите, полицейските практики и последствията от различните видове прояви. На въпросите по темата с детската престъпност и превенцията, служителите дадоха изчерпателни отговори на подрастващите.


На срещата участниците имаха възможност да се запознаят с различни помощни средства -  полицейска палка и щит, предпазна каска и защитна бронежилетка. 


 „Лятното училище за тийнейджъри“ към МКБППМН ще продължи до края на месец юли 2021г., като за децата са планирани различни мероприятия и посещения в развлекателни центрове, общински и държавни институции.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+