Днес е Световния ден за борба с алергиите

Днес е Световния ден за борба с алергиите
Началото на инициативата е поставено през 2005 г. от Световната организация за борба с алергиите. Целта е да се повиши информираността на обществото относно алергичните заболявания и да се постави акцент върху значението на профилактиката и превенцията им.

По данни на Световната здравна организация в световен мащаб алергиите заемат едно от челните места по разпространение сред всички хронични заболявания. В общия случай те се проявяват като свръхчувствителност към чужди, обикновено безвредни за организма вещества (алергени), които имунните клетки на засегнатия пациент идентифицират неправилно като заплаха за неговото здраве. Един от основните проблеми при алергиите е свързан с факта, че броят на веществата, към които хората могат да бъдат свръхчувствителни, е неограничен.


 


В медицинската литература са описани повече от 50 вида алергични реакции или алергии, като най-често срещаните са: ринит или сенна хрема; дерматит; алергична астма; уртикария; атопичен дерматит; инсектна алергия и др. От значение за появата и развитието им са както генетичната предразположеност, така и много фактори от околната среда. Сред тях водещи са замърсяването и непрекъснатото навлизане в бита на хората на изкуствено създадени субстанции и химически препарати, които не са съществували в близкото минало. Това прави средата, в която живеем, наситена с алергени, които на практика е почти невъзможно да бъдат избегнати. Ето защо според проучвания, проведени през последните години, честотата на алергичните заболявания сред населението по целия свят се е увеличила значително. Днес се приема, че не по-малко от 30% от човешката популация е засегната от алергични реакции. Наблюдава се и неблагоприятната тенденция за разширяване на възрастовите граници на пациентите, като алергии се развиват не само в ранните детски години, но и при по-възрастни хора.


Източник: Министрество на здравеопазването


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+