Водата в Добрич все още не е годна за пиене

Водата в Добрич все още не е годна за пиене
РЗИ препоръчва да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, а водата от резервните съдове да се преварява

След постъпилите сигнали за мътна вода в края на миналата седмица, от РЗИ Добрич е предприето допълнително пробонабиране и изследване на качеството на водата.


Последните проби са взети на 24.06.2021 г. от пунктове при крана на потребителя в гр. Добрич за изследване по физико-химични и микробиологични показатели. Обработени са резултатите като  изследванията по показателите цвят и мътност при 9 проби вода, взети от гр. Добрич отговарят на здравните изисквания.


Резултатите от микробиологичното изследване на взетите на 24.06.2021 г. проби ще бъдат готови в рамките на следващите два дни. Допълнително ще информираме гражданите за тези резултати.


 


Лицата, потребители на вода от зона на водоснабдяване Стефаново (живущи в жк Добротица в гр. Добрич) могат да използват водата от водопроводната мрежа без притеснения.


 


За  останалата част на града  остава в сила препоръката да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, водата от резервните съдове да се преварява.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+