ВиК – Добрич и Община Добричка ще търсят трайно решение на проблема с водоподаването в с. Стожер

ВиК – Добрич и Община Добричка ще търсят трайно решение на проблема с водоподаването в с. Стожер
Областният управител Васил Карапанчев свика и проведе работна среща по проблемите на водоподаването в село Стожер, на която присъстваха изпълнителният директор на „ВиК – Добрич“ АД инж. Тодор Гикински, председателят на ОбС Добричка д-р Ердинч Хаджиев, кметът на общината Соня Георгиева и инж. Росен Павлов – ВиК експерт в Асоциация по ВиК.

Участниците в срещата обсъдиха ситуацията и възможни варианти за намиране на решение. Изпълнителният директор на водното дружество предложи вариант, за който може да се търси възможност за реализиране.


В заключение Васил Карапанчев призова инж. Гикински да изготви становище с предложения вариант, който да бъде предоставен на Община Добричка и Асоциация по ВиК в Областна администрация Добрич, а от своя страна кметът Соня Георгиева и председателят на ОбС Добричка изразиха готовност да внесат и подложат на гласуване предложението на водното дружество.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+