Георги Стратиев: Пътят Добрич – Албена ще бъде напълно ремонтиран

Георги Стратиев: Пътят Добрич – Албена ще бъде напълно ремонтиран
Областното пътно управление в Добрич стопанисва 823 км републиканска пътна мрежа. Това е една от най-големите републикански пътни мрежи в страната.

В изпълнение на областния план и националната стратегия за подобряване безопасността на движение, дейността на Областното пътно управление в Добрич обхваща основно текущи ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа както и дейности, пряко свързани с безопасността на движение. Повече за изпълненото и какво предстои представя директора на управлението Георги Стратиев.


„От началото на годината, в рамките на месечни задания към фирмата изпълнител, са извършвани дейности по отводняване на пътната настилка, като това обхваща около 95% от цялата републиканска пътна мрежа. С началото на строителния сезон и до момента са изпълнявани ремонти на асфалтовите настилки. По републиканския път Дуранкулак – Варна, в частта на територията в областта, са извършвани частични кърпежи – 1000 кв.м. около Балчик и в района на Шабла – 2780 кв. м. Това включва и пропаданията около с. Езерец. Такива кърпежи са извършвани и на пътя Силистра – Добрич - Оброчище, така известният път за Албена. Там са приложени 3900 кв.м. отремонтирани настилки” – заяви Стратиев. 


По пътя Варна – Добрич – Кардам са извършено основно дейности, фокусирани към урбанизираната част на Генерал Тошево. Там са изкърпени 2000 кв.м. от пътната мрежа. По пътя от Шумен – Добрич – Балчик, в участъка от крайморския град до областния, са реализирани 1000 кв.м. По републиканския път Шабла – Българево – Каварна, в участъка от фара в Шабла до с. Българево, се изпълняват и се завършват 1000 кв. метра машинни кърпежи. За периода са прилагани и изкърпвания с фракция под налягане. 


„Предвижда се ремонт на асфалтови настилки по третокласната пътна мрежа, която не е засегната до момента. Ще се съобразим с това да бъде осигурена добра проходимост към туристическите дестинации и през летния период да не присъстват много машини” – посочи още Стратиев.


През месеците април и май са извършени дейности и по ландшафтното оформление на значителен брой участъци. Извършено е изсичане на храсти и премахване на сухи дървета. Продължили са и дейностите по опресняване на хоризонталната маркировка и полагане на нова. 


„От началото на годината се извършиха превантивни ремонти на участъци от околовръстния път на Добрич. Продължава работата по пътя от Българево към Каварна.  Към момента се изпълнява разработването на технологични проекти за превантивни ремонти на Шабла – Българево – Каварна, от фара до Българево, от Лясково за Добрич и от Добрич до с. Стефаново и от с. Одърци до с. Оброчище. Пътят Добрич – Албена ще бъде отремонтиран изцяло” – коментира Георги Стратиев. 


Регулярно се поставят и нови ограничителни системи. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+