Съдия Даниела Игнатова встъпи в длъжност като председател на Районния съд в Балчик

Съдия Даниела Игнатова встъпи в длъжност като председател на Районния съд в Балчик
Съдия Даниела Игнатова започва 5-годишния си мандат като административен ръководител - председател на Районен съд - Балчик. Днес тя подписа официално акт за встъпване в длъжност пред председателя на Окръжния съд в Добрич Галатея Ханджиева.

Съдия Ханджиева пожела на новия председател с управленската си дейност да способства за поддържане и надграждане на постигнатите досега резултати в Районния съд. Вярвам, че ще работим качествено и в разбирателство, отвърна съдия Игнатова.


На 18 май т.г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет подкрепи с пълно единодушие кандидатурата на Даниела Игнатова за председател на Районен съд – Балчик. Преди това тя получи единодушна подкрепа и от Общото събрание на съдиите.


Даниела Игнатова има над 22 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Започва работа в системата като следовател в Окръжна следствена служба – Добрич, а от 2006г. е назначена за съдия в Районен съд – Балчик. От юни 2020г. тя е определена за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+