По-малко царевица и слънчоглед засяти тази пролет

По-малко царевица и слънчоглед засяти тази пролет
Текущите предвиждания на САРА за засетите площи с пролетни култури e за известно намаление продиктувано от неблагоприятното време за засяване през последните месеци. Производствените площи с царевица за реколта 2021/22 г. са предвиждани да достигнат 530 хил.ха.

 Тези площи представляват с около 9% по–малко отколкото реколтираните площи от последната реколта. При слънчогледа се очаква площите да бъдат на равнища около 780 хил.ха. Те съставляват с 5% по–малко отколкото миналогодишните.


Първоначалните предвиждания на САРА за общото производство на пшеница се оценява на 5,8 млн.т. Текущата прогнози на JRC Mars, e добивът да се повиши до 4,76т/ха, което е с 21% над миналогодишния. Първоначалната оценка за количествата, които се очаква да бъдат ожънати при ечемика, е те да възлязат на 500хил.т. JRC Mars оценява добива да възлезе на 4,61т/ха, което е с 13% нагоре на годишна база. Общото максимално количество на добитата рапица за 2021/22 г. се прогнозирана 400хил.т., което е с 25% над нивото от 2020 г.


Прогнозата на JRC Mars е за добив от 2,8 т/ха.


Средните изкупни цени за пазарната 2021/22 се очаква да бъдат сред най–високите за последните 10 години, като следствие от глобалните ценови тенденции. Изкупните цени на пшеница през новия сезон се очаква да стартират от 330-350лв/т., а ечемикът от място (ЮгоизточнаБългария) да започнат от 280-290лв/т. При рапицата изкупните цени могат да тръгнат и над 850лв/т.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+