Соларен стълб ще бъде монтиран в детската градина в с. Лясково по проект

Соларен стълб ще бъде монтиран в детската градина в с. Лясково по проект
Местната инициативна група в община Добричка подписа пореден административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Той е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и Община Добричка, по подмярка 19.2-7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020г.. Срокът за изпълнение на договора е до 30 юни 2023г..


 Основната цел на проектното предложение е съхраняване на селата и стимулиране на местното развитие,чрез подобряване на живота и привличане на интереса към територията.


Проектът включва рехабилитация на част от улиците «Тридесета» в с. Паскалево и «Осма» в с. Козлодуйци, закупуване на оборудване и обзавеждане за Домашния социален патронаж и Обществената трапезария в село Паскалево и монтиране на соларен стълб за детската градина в с. Лясково. 


Общата стойност на проекта е  252 879,00 лева, а срокът за изпълнение – до 30 юни 2023 година. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+