С вернисаж на 03 юни 2021 г. от 16:00 до 18:00 ч. Художествена галерия – Добрич открива изложба на Минко Попдимитров.

С вернисаж на 03 юни 2021 г. от 16:00 до 18:00 ч. Художествена галерия – Добрич открива изложба на Минко Попдимитров.
Столичният художник представя свои нови живописни творби.


Минко Попдимитров завършва средното си образование в Техникума по керамика и стъкло в София, а по-късно Националната художествена академия в специалност „Монументална керамика и скулптура“ при проф. Венко Колев и проф. Георги Коларов. През дългия си творчески път Минко Попдимитров не се ограничава в тези области, а „…пътешества през материалите, през различни области, през различни сфери на изобразителните видове. От функционалната форма на керамиката и тектоничните обеми на скулптурата, през лазерния лъч, акрила и винила…“ (Ирина Мутафчиева) и се изявява в скулптурата в метал, живописта, графиката, експериментира с аквапластика и холопластика. За него доц. Борис Дананилов казва: „Минко Попдимитров притежава това рядко и удивително качество да не спира – не в тривиалния смисъл на думата, а в контекста на едно цялостно житейско и творческо пътуване, което не спира, защото е окрилено от неговата преобразяваща мощ на художник. Именно това пътуване е неговата мисия…“


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+