ОИЦ – Добрич се включи с информационен щанд в Специализираната трудова борса

ОИЦ – Добрич се включи с информационен щанд в Специализираната трудова борса
Експертите от Областния информационен център в Добрич запознаха работодателите и други заинтересовани лица с дейността и услугите на центъра, и им предоставиха безплатна информация за възможностите за финансиране на проекти чрез Оперативните програми 2014-2020 г. и 2021-2027 г.

С присъстващите на борсата работодатели бяха обсъдени планираните приоритети на програмите през новия програмен период 2021-2027 г.


По Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 г. ще се подкрепят инвестиции на МСП насочени към научните изследвания и иновации, цифровизацията, повишаване на конкурентоспособността, подобряване на енергийната ефективност и за прехода към кръгова икономика. В Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 г. са заложени мерки за подобряване и адаптиране на работната среда към промените, за обучения и субсидирана заетост, за развитие на социалното предприемачеството, обучения за корпоративна социална отговорност и други. За подобряване на качеството и приложимостта на професионалното обучение и образование по отношение нуждите на пазара на труда в Програмата за образование 2021-2027 са планирани съвместни дейности с работодателите. Планирани са дейности с работодателите по въвеждането на дуалното обучение, осъществяване на съвместни програми за продължаващо обучение между висшите училища и работодателите за квалификация и преквалификация спрямо пазара на труда.


Отправени бяха и въпроси насочени към осигуряване на заетост, обучение и възможностите за стартиране на самостоятелен бизнес.


Всички посетители на щанда на ОИЦ-Добрич получиха информационни и рекламни материали.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+